Clearview Power Boards worden geactiveerd door de deursensor van het voertuig, dus wanneer de deur wordt geopend, openen ze op een gemakkelijke opstaphoogte en wanneer de deur wordt gesloten, worden ze ingetrokken. Geen boren vereist, aansluiten en uw Power Boards zijn klaar voor gebruik. Met een belastingcapaciteit van 300 kg, veiligheidsuitschakeling en IP68-classificatie op de motoren is toegang tot uw voertuig net zo eenvoudig als een stap omhoog.